Op school

Wat kunnen wij voor uw school betekenen?
Wij kunnen in uw school 1 specifieke klas maar ook alle klassen trainen. Ook is het mogelijk om een groep samen te stellen van kinderen uit verschillende klassen in ongeveer dezelfde leeftijdsgroep.
De leerlingen zullen de basis van Rots & Water geleerd krijgen in de eerste 3 lessen. In de daaropvolgende lessen zullen wij dieper in gaan op de hulpvraag die u bij de klas stelt.  Het programma wordt opgehangen aan thema’s. De invulling van deze thema’s kan voor elke klas verschillend zijn door de hulpvraag, de behoefte van de leerlingen en eventuele omstandigheden.

Voorbeelden van thema’s zijn:
* Steviger in je schoenen staan tegen bijvoorbeeld groepsdruk en pesten
* Je grenzen aanvoelen en aangeven bij jezelf en de ander
* Omgaan met uitdagend gedrag
* Kiezen, wat vind ik belangrijk, wat wil ik nou echt.
* Jezelf verdedigen
* Jezelf ontspannen
* Lichaamstaal
* Zelfvertrouwen
* Ontdekken van de eigen kwaliteiten
* Seksualiteit

De thema’s worden besproken op het niveau van de betreffende groep leerlingen. Een aantal thema’s zullen bij leerlingen van basisschool leeftijd niet of nauwelijks besproken worden. Een voorbeeld hiervan is het thema seksualiteit.

Tijdens de lessen worden er zeer verschillende onderwerpen besproken. De leerlingen zullen door de manier van lesgeven snel een vertrouwensband opbouwen met de trainer. De trainer heeft hierdoor een grote signalerende functie. Punten van zorg zullen wij met de juiste persoon delen om zo de nazorg en/of begeleidende zorg te laten starten. In overleg kunnen de trainers parallel of aansluitend aan de lessen in aanvullende begeleiding voor de leerlingen voorzien.

Het Rots en Water programma zal letterlijk en figuurlijk leerlingen in beweging zetten. Het zal de dynamiek in de groep positief laten ontwikkelen, pestgedrag zal sterk verminderen of zelfs verdwijnen. Dit doordat de hele groep mee ontwikkeld en er niet alleen wordt gewerkt aan de gepeste leerling.

Benieuwd naar hoe het complete programma voor specifiek het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs er uit zal zien? Kijk dan eens verder op de pagina’s die u vindt in het menu aan de linkerkant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *