Voor het basisonderwijs

Op deze pagina vindt u een overzicht van wat wij kunnen zoal kunnen leveren voor klassen in het basisonderwijs. Wilt u hier graag meer informatie over ontvangen neem gerust contact op via info@helderjeugdwerk.nl of via het contactformulier.

In het kort kunnen wij leveren:
– Een intake gesprek met de groepsleerkracht, de internbegeleider en/of de directeur.
– Een ouderavond
– Een activiteitenmapje waarmee de Juf en/of Meester Rots en Water af en toe in de klas terug kan laten komen.
– Opdrachten mapje voor de leerlingen met daarin (korte) huiswerkopgaven en “tools voor thuis”.
– 6 lessen , iedere les duurt 1 uur. (Uitbreiding mogelijk per 2 lessen per klas.)
*  De eerste 3 lessen zijn opgebouwd in, les 1; een kennismaking, les 2; Rots(kracht), les 3; Water(kracht).
*  In de volgende lessen zullen thema’s als: groepsdruk, pesten, zelfverdediging, Rots en Water in het persoonlijk contact en grenzen aanvoelen en aangeven centraal staan. Uiteraard worden deze lessen afgestemd op de eventuele hulpvraag die bij de klas gesteld is.
* Tijdens de laatste les is het mogelijk voor de leerlingen uit groep 7 en 8 om als afronding een plankje door te slaan. Ook is het mogelijk dat de leerlingen bij voldoende inzet een certificaat. Dit is niet leeftijdsgebonden. 
* De lessen kunnen gekoppeld worden aan een groot aantal kerndoelen die gesteld zijn voor het primair onderwijs.
– Meerdere evaluatie momenten met bijbehorende documenten
* Elke week een korte notitie van hetgeen er in de les opgevallen en besproken is door de trainer. Deze notitie kan en mag ten alle tijden ingezien worden door de groepsleerkracht maar is voornamelijk bedoeld als geheugensteuntje en wekelijkse evaluatie voor de trainer.
* Één tussenevaluatie met de groepsleerkracht en/of internbegeleider inclusief schriftelijke terugkoppeling.
* Één eindevaluatie met de groepsleerkracht, de internbegeleider en/of de directeur inclusief schriftelijke terugkoppeling.
– Alle materialen die nodig zijn om het Rots en Water programma van start tot afronding te laten slagen. 

Vraag voor de kosten een geheel vrijblijvende offerte aan. We gaan voor het opstellen van de offerte wel graag eerst met u in gesprek. Zo kunnen we daadwerkelijk inspelen op de vraag die u stelt bij ons aanbod.

Het hierboven genoemde pakket is aan te passen naar uw wensen.
Een voorbeeld: Helder jeugdwerk kan voor de verschillende documenten in het opdrachtenmapje zorgen inclusief het drukwerk. U kunt er echter ook voor kiezen de documenten zelf uit te printen na aanleveren vanuit Helder jeugdwerk. Hierdoor kunt u drukkosten besparen. U kunt er ook voor kiezen het opdrachtenmapje in zijn geheel achterwege te laten.
Door deze manier van werken kunt u het pakket in overleg zelf samenstellen en passend maken bij de mogelijkheden die u heeft en de wensen die u stelt.